Блог статистикасы
195
Жазбалар
5019
Өтініштер
202909
Келушілер
Облыстық Басқармалар
(жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын)
Областные управления и департаменты
(финансируемые из республиканского бюджета)

Мүлікті заңдастыру

 

заңдастыру  акциясы туралы 
СҰРАҚ   ЖАУАП

 

Заңдастыру дегеніміз не?
Заңдастыру  – бұл мүлікті мемлекеттік құқықты  тану процедурасы, яғни  ресімделмеген, немесе жасырылған немесе басқа тұлғаға ресімделген. 

Мүлікті заңдастыру кезеңі қай уақытта өткізіледі?
2014 жылдың 01 қыркүйегінен 2016 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Мүлікті жекешелендір субьектілері кімдер болады?
Қазақстант Республикасының азаматтары, оралмандар және Қазақстан Республикасының тұрғындары. Заңды тұлғаның жария ету субьектілеріне жатпайды. 

Қандай мүлікті жекешелендіруге болады?
1) ақшалар,
2) құнды қағаздар,
3)  капиталына қатысу үлесі заңды тұлға
4) жылжымайтын мүлік басқа тұлғаға ресімделгенде,
5)жылжымайтын  мүлік Қазақстан аумағында  болғанда,
6) жылжымайтын мүлік Қазақсаннан сырт болғанда,
7)Қазақстаннан тыс жердегі ақшалар, құнды қағаздар, қатысушылар үлесі, сондай-ақ жылжымайтын мүліктерғ әр түрлі жағдайларда, басқа тұлғаларға ресімделген, егер ондай мүліктер басқа ұжымдардың  сенімді  басқаруына тапсырылса, жекешелендіру субьектілерімен  міндетті және келісім шарттары болады.  

Егер үй 2016 жылдың аяғына дейін салынып болса жекешелендіруге бола ма?
Жария етуге жататын мүлік, жария ету субъектісіне тиесілі немесе 2014 жылдың 1 қыркүйегіне дейін ол алса, яғни жария ету бойынша науқан басталғанға дейін. 

Сотта дау болған мүлікті жария етуге жатады ма?
Ондай мүліктер  жарияетуге жатпайды.

Кредит ретінде берілген ақшаларды заңдыстыруға бола ма?
Ондай ақшалар жария етуге жатпайды.

Жер учаскесі жекешелендіруге тиісті мүліктер тізбегіне кірмейді.

Нысаналы мақсатына сәйкес ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге үй салу жерлерін  заңдастыруға бола ма? 
Жоқ, салынған обьектілер жер учаскелерінің нысаналы мақсатына сәйкес болуға тиіс, сондай-ақ  құрылыс нормалары жжәне ережелеріне тиісті. Тиісінше, үй салынған жер учаскесі  шаруашылық нысаналы мақсаттағы жерлер, жария етуге жатпайды.

Туысқандарға тиісті жер учаскелеріне  салынған  құрылыс салу заңдастырыла ма? 
Жоқ, қаншалықты,заңдастырылған құрылыс салу жер учаскелері жекешелендіру субьектілерінің меншігіндегі тиісті жерлерге құқылы 

Мүлікті заңдастырудың ресімделуімен байланысты  шығындарды кім көтереді?
Мүліктерді жарияету  бойынша шығыстар бойынша  ету жария ету субъектілері дербес төлейді.

Арнайы декларация дегеніміз не?
Арнайы декларация – бұл декларация мүлікті жария ету туралы мемлекеттік кірістер органына   жария ету субьектілері тасымал  қағаздарын ұсынады. 

Алынғын мұлікті жария ету процесінде қпараттың құпиялылығы қамтамасыз етіле ме ?
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Қазақстан Республикасының азаматтарына, оралмандарға,Қазақстан Республикасында т тұрғындарға мүлікті атына жарияету мен байланысты рақымшылдығы туралы», Қазақстан Республикасының заңымен сәйкес  ақпараттың  құпиялылығы  алынған мүлікті жария ету кезінде Қазақстан Республикасының заңнамаларымен  кепілдендіріледі.Жария етуді өткізуге ұсынылған құжаттар мазмұндары мәліметтерінде    салық, банктік, және өзгеде құпия заңдарымен қорғалуы танылады.

Мүлікті жария ету құжаттарын қай күнге дейін беру керек?
Қазақстан Республикасының аумағында  болғандар жылжымайтын мүлікті белгілету құжаттарын беру мерзімі 2016 жылдың 30 қарашасында аяқталады.   
Мүліктерді жария ету құжаттарын тапсыру 5 жұмыс күні ішінде жария ету мерзімі аяқталғанға дейін  өзге де мүліктерге құжаттар тапсыруға болады.

Жария ету кезінде төлем жиыны  жүргізіле ме?
Жария еткені үшін алым алынады, екі жағдайда тұлғалар мен, жария етушілерге:
- ақшалар егер ашалар әкелінбеген   ағымдағы  екінші деңгей бан кшотына немесе поштаға (аударылмаған болса);
-Қазақстан Республикасынан тыс болған мүліктер,  (шетелдерде тіркелген жылжымайтын  мүліктер, эмитенттер, құнды қағаздар; шет мемлекеттерде  тіркелген қатысқан заңды тұлғалар үлесі;)

Мүлікті жария еткені үшін алым мөлшері қандай?
Жария ету сомасының ашасынан көлемі 10% құрайды  «Қазпошта»  ағымдағы екнші деңгей бонк жеке  шотына енгізілмеген/аударылмаған жағдайда.

Қандай күн  мүлікті жария ету күні болып саналады?
Жария ету деп саналады: Қазақстан  аумағында  орналасқан жылжымайтын мүліктер комиссияның жария ету шешімі туралы енгізілген  күн. 
Ақшалар –тұрған жерлері бойынша растайтын анықтама көшірмесімен екінші деңгейдегі банктен берілген немесе «Қазпошта»немесе мүлікті жария ету төленгені туралы түбіртек көшірмесін растайтын құжаттар  мемлекеттік кірістер  органдар арнайы декларациясы қабылдаған күннен бастап;   
мүліктер (ақшадан басқа), Қазақстан шегінен тыс орналасқан - мүлікті жария ету тұрған жері бойынша  растайтын құжаттар  мемлекеттік кірістер  органдар арнайы декларациясы қабылдаған күннен бастап;
Қазақстан аумағында орналасқан басқа тұлғаға ресімдеу - мүлікті жария ету тұрған жері бойынша  растайтын құжаттар  мемлекеттік кірістер  органдар арнайы декларациясы қабылдаған күннен бастап;

Қазақстанда болған жылжымайтын мүлікті жария ету қандай құжаттар талап етеді, қандай мерзімде комиссия шешім шығарады?
Әкімшілікте құрылған мүлікті жария ету өткізу бойынша  комиссиясына жария етуші субъектілері келесі құжаттардыберу қажет: 
1)мүлікті жария ету жекешелендіру өткізуге арыз 2 дана;
2)жеке куәліктің көшірмесі  (арыз беру кезінде түп нұсқамен белгілету;)
3)аттестатталған сараптама қорытындысы, ғимаратты мен құрлыстардың  объектінің ҚНжЕ объектінің сәйкестігінтехникалық зерттеуді аттестатталған сарапшының қорытындысы, техникалық тексеру, ғимараттар мен құрылыстардың объектінің Қнже сәйкестігін жүзеге асыру. 
4) жылжымайтын объектінің техникалық төлқұжаты.
Жылжымайтын мүліктің орналасқан жері бойынша көрсетілген құжаттар комиссияға ұсынылады. 

Қазақстанда орналасқан  жылжымайтын мүліктерді жария ету  туралы комиссия қандай мерзімге  шешім шығарады?
Комиссия арыздарды берген күннен бастап  мерзімі- 30 күнтізбектік  күнде қарайды.
Қарау қорытындысы бойынша комиссия жария ету туралы шешім шығарады жария ету субъектілерінің нақты шешімін береді, жария етілген мүліктер мәліметтерін тізбеге қосады.  Әрі қарай комиссия  жылжымайтын мүлікті жария ету туралы  осындай ақпаратты жария ету субъектілерін  жылжымайтын мүлік құқығын мемлекеттік тіркеу органдарына береді. 

Сол жылжымайтын мүлікті және бір жария ету туралы немесе екінші жүгіну мүмкін бе? 
Тек мына жағдайда ғана: мүліктерді жария етуге ұсынғанда, жіберілген кемістіктерді жою үшін,  құжаттар қайтарылып алынғанда.

Ақша және  заңдастыру тәртібі  қандай?
Заңнамалармен ақшаларды заңдастыру келесі тәртіппен қаралады:
1)  «Қазпошта» немесе екнші деңгей  шот ашу  ағымдағы жеке шотқа  шетелдік валюта  (немесе) және ұлттық  банкке ақшаларды енгізу (аудару) (осы жария етуші заңдастырушы субъектілерге растаушы анықтама беріледі); 
2)тұрған жері бойынша мемелекеттік кірістер органдарына арнайы декларация ұсынылады. 
1) ақшаларды  «Қазпошта» немесе екінші деңгейдегі банкке ағымдағы жеке  шотқа енгізбеу (аудару ) ақшаларды  жария етуге сомасынан10% жолмен төленеді.    (мүлікті заңдастыру  үшін арнайы декларация ұсынылғанға дейін төленеді);
2)түрған жері бойынша мемелекеттік кірістер органдарына арнайы декларация ұсынылады. 

Заңдастырылған ақшаларды өкім бойынша иелік  ету  шегі бола ма?
Жария ету субъектілері заңдастырылған ақшаны  кедергісіз иелік етеді  оның ішінде инвестициялауға құқылы бағалы қағаздар  қазақстанда орналастырылған қор биржасында қаржы құралдары ХҚО, "Астана", өзге де объектілерде.

Егер заңдастырылған ақшалар, салық салымының кірісі бола алама?
Жоқ,заңдастыру субъектілері кіріс ретінде танылмайды, ақшаны қосқанда, қаншалықты мүлікті заңдастырсада.  

Қазақстан шегінен тыс жерде жылжымайтын мүлікті заңдастыру мүмкін бе?
Иә, мүмкін.

Басқа тұлғаға ресімделген және Қазақстанда орналасқан мүліктерді заңдастыру мүмкін бе?
Иә, басқа тұлғаға ресімделген (ақшадан басқа) мүлікті заңдастыру үшін заңдастыру субъектілері  осы акцияны пайдалануға құқылы.  Осыүшін мемлекеттік кірістер органдарына тұрған жері бойынша арнайы декларацияны ұсыну қажет және қосымша құжаттарды салу, мұндай ретте:  
Жария етілген мүлікке заңдастыру субъектілері белігіленген меншікті құқығы, нотариалды куәлендірілген құжаттар көшірмелері;
шарттың нотариалды куәландырылған көшірмесі, өтеусіз немесе өзге де нысанда меншік құқығын беру, мүлікке басқа тұлғаның жария ету туралы субъектісі;өзге де растайтын құжаттар немесе мәліметтер (заңдастыру субъектілірінің қалауы бойынша)
өзге де растайтын құжаттар немесе мәліметтер (қалауы бойынша жария ету ).

Басқа тұлғаға ресімделген және Қазақстан шегінен тыс орналасқан  мүліктерді заңдастыру мүмкін бе?
Иә, заңдастыру субъектілері мүліктерді (ақшадан басқа) заңдастыру мүмкіндігінше пайдалануға құқылы,  Осы үшін заңдастыруға төлем жиындары қажет және тұрғанжерлері бойынша мемлекетті кірістер органдарына  арнайы декларацияны ұсыну. Бұдан басқа, заңдастыру субъектілері мынадай қосымша құжаттар салу керек. мұндай: заңдастыру субъектілері оның  мүлікті тапсырғанға дейін басқа тұлғаның меншікті белгіленген құқығына нотариалды куәлендірілген құжаттар  көшірмесі.

Заңдастыру субъектілері  басқа тұлғадан мұлікті меншіке алу құқығын тапсыру немесе өзгеде  өтелмеген түрі туралы нотариалды куәлендірілген келісім шарт көшірмесі;
Өзгеде куәліктер мен растайтын құжаттар (заңдастырушы субъектілірінің қалауы бойынша) 

Мүліктерді заңдастыру  өткізу кезінде (іс –әректсіз)сондай-ақ өзге іс әректтер  мемлекеттік кірістер органдары, комиссияшешімімен келіспеген жағдайда шағымдану тәртібі қандай?
Тұлғалар, Қазақстан республикасының  Заңнамаларына  сот тәртібіне жүгінулеріне құқылы.


хат жіберу